Utbildning

Citat från några av kursdeltagarna i CAD-utbildningen:

- Jag har lärt mig mer än vad jag trodde jag skulle klara.

- Jag har lärt mig mycket på så pass kort tid. (Skulle gärna lära mig mera) Läraren Ulf har varit mycket kompetent.

- Därför att jag fått mycket bra instruktioner från läraren och att tempot ej varit pressat. Dessutom en bra handbok.

- Jag tycker jag lärt mig mycket om CAD under den här tiden och är verkligen motiverad att fortsätta lära mig mera.


Vi anordnar kurser i vindkraft.Förstasidan Maskinteknik Energiteknik Utbildning

Forsbergs Ingenjörsbyrå, info@fobeing.se
Senast updaterad: 2013-07-28